DIFER Fejlesztő füzetek - Számolás
MS-9330U
0-4. évfolyam, 5. kiadás (2017. 07. 11.)
 
 
kód: MS-9330U
ára: 660 Ft
méret: C5, 32 oldal
tanterv: NAT2012
OM engedélyszám: TKV/4181-14/2013
 
Kapcsolódó kiadványok
interaktív táblára
Alapváltozat:
web-tankönyv
Alapváltozat:
elérhető
Az elemi számolási készség elsajátítása az óvodás- és kisiskolás-kor egyik legfontosabb feladata. Ez teszi lehetővé az alapműveletek tanulását, a sikeres iskolai matematikatanulást. A Számolás fejlesztőfüzet feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok fejlesszék a gyermekek még kialakulatlan számfogalmát, biztosítsák a manipulatív számolás megfelelő alapozását.
Tartalomjegyzék
Tartalom3
Bevezető3
Számképfelismerés (1?4)4
Mennyiségek összehasonlítása8
Szám és mennyiség összehasonlítása9
Számlálás10
Manipulatív számolás12
Számképfelismerés (5?10)18
Manipulatív számolás24
Számolvasás, szám és mennyiség összehasonlítása26
Mennyiségek összehasonlítása28
Gondolkodtató feladatok30

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018