Fogalmazás lépésről lépésre I.
MS-2519

Feladatgyűjtemény 2-3. o.

2-3. évfolyam, 13. kiadás (2007. 07. 19.)
 
 
kód: MS-2519
ára: 920 Ft
méret: A4, 84 oldal
Kosárba
 
Kapcsolódó kiadványok
A munkafüzet lépésről lépésre tanítja meg a legfontosabb fogalmazási ismereteket. Az érdekes feladatsorok játszva késztetik a diákokat a tartalmi, szerkezeti, stilisztikai, műfaji ismeretek elsajátítására. A feladatok fokozatosan nehezednek az egyszerűbb mondatszerkesztéstől a bonyolultabb szövegalkotásig. A sok kedves rajz igyekszik ötletet adni és kedvet ébreszteni a munkához. Fogalmazási készségük fejlődését a diákok is lemérhetik a munkafüzetek végén található önellenőrzési szempontok segítségével. A szerzők remélik, hogy a szépirodalmi példaszövegek és a gyakori könyvajánlások felkeltik a gyerekek olvasási kedvét.
Tartalomjegyzék
Előszó3
A fogalmazás építőkövei4
I. Hangok-betűk4
A. Játsszunk a hangokkal!4
B. Játsszunk a szótagokkal!8
II. A szavak9
III. A mondat16
A cím29
Az anyaggyűjtés módjai40
Mitől válik lényegessé vagy lényegtelenné egy gondolat?52
Az elbeszélő fogalmazás56
I. Az események sorrendje: az időrend67
II. Hogyan lehet fogalmazásod hangulatosabb, kifejezőbb?70
III. A fogalmazás leggyakoribb hibái77
Az önellenőrzés szempontjai82
Javítási jelek82
Felhasznált forrásmunkák83

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2018