Szövegtanoda 2.
MS-1530

Fogalmazás feladatgyűjtemény

2. évfolyam, 5. kiadás (2009. 06. 24.)
 
 
kód: MS-1530
ára: 920 Ft
méret: A4, 64 oldal
 
Kapcsolódó kiadványok
A fogalmazás feladatgyűjtemény kapcsolódik a tankönyvlistán szereplő Fogalmazás lépésről lépésre című könyvekhez, de azok nélkül is jól használható a tanulók kifejezőkészségének, fogalmazási készségének fejlesztésére, szókincsük gyarapítására.
Az írásbeli szövegalkotás elôkészítése és megalapozása a beszédfejlesztéssel kezdôdik, amely azonban az írásbeli feladatok belépése után is folytatódik, s a kétféle kifejezési forma fejlesztése párhuzamosan történik.
A munkafüzetek gazdag szóanyagot kínálnak, a diákoknak változatos és sokféle kontextusban kell használniuk a szinonimákat. A feladatok igazodnak a gyerekek érdeklődéséhez, életkori sajátosságaihoz, és differenciált osztálymunkára is alkalmat adnak. Az egymásra épülő feladatok fokozatosan nehezednek és egyre nagyobb önállóságot igényelnek.
A szövegalkotás tanítása mellett más feladatokat is megvalósítanak a szerzôk: rendszeres a lexikonhasználatra vonatkozó feladat, az irodalmi szövegek után könyvajánlás is szerepel.
Tartalomjegyzék
Bevezető3
Kincseink: a szavak4
Mondataink kincsesházában25
A szöveg birodalmában36
Hibakereső54

© MOZAIK KIADÓ - SZEGED, 2017